Käyttöehtomme

1.Sopimusosapuolet

Sopimuksen osapuolina ovat Neobitti Oy ja webhotellipalvelua tai muita Neobitti Oy.n tuottamia verkkopalveluja sekä ohjelmistoja käyttävä yksityinen henkilö, yhdistys tai rekisteröity yritys (Asiakas).

2.Sopimuksen kohde

Asiakas sitoutuu käyttämään Neobitin palvelua alla mainituin ehdoin.

3. Neobitin vastuu sekä verkon / palvelujen rajoitukset

Neobitti luovuttaa asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat sähköpostitse. Salasanatiedot luovutetaan vain asiakkaan tilauksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Korvausvastuu mahdollisesta palvelimen laitteistovian tai muun ennalta - arvaamattoman syyn johdosta tapahtuneeseen palvelukatkokseen rajoittuu korkeintaan asiakkaan palvelun yhden kuukauden palvelumaksun suuruiseen rahamäärään.

Neobitti ei vastaa asiakkaan web-ylläpitopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai sen toimivuudesta.

Neobitti ei vastaa internetistä tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä. Neobitti katkaisee ilman ennakkovaroitusta asiakkaan palvelun, jos se sisältää mm. raakaa väkivaltaa, rasistista sekä poliittisesti loukkaavaa tai siihen rinnastettavaa materiaalia.

Neobitti ei hyväksy IRC sekä siihen rinnastettavien palvelujen käyttöä palvelimillamme tai siihen liittyvää liikennöintiä verkossamme.

Neobitti ei tue kaupallisia web-hakemistoja, eikä hyväksy tietojemme käyttöä muiden kuin oman yrityksemme ja yhteistyökumppaniemme mainostarkoituksessa julkaistuja linkkejä.

Rajattomien siirtokaistojen palveluja ei saa käyttää ammattimaiseen, maksullisten palvelujen tuottamiseen / tiedostojen/ aineiston maksulliseen tai maksuttomaan siirtämiseen tai jakamiseen internetissä.

Palveluissa ei saa käyttää massapostitus ohjelmistoja. Neobitti ei hyväksy "spam" eli ns. sähköpostin välityksellä tapahtuvaa mainontaa. Ylläpidolle saapuvassa ilmoituksessa mahdollisesta tapauksesta katkaisemme kyseenomaisen asiakkaan palvelun välittömästi jatkotutkimusten ajaksi. Mahdollisista tapauksista tulemme aina vaatimaan vahingonkorvauksia.

Kunnioitamme viestinnän hyviä tapoja sen kaikissa muodoissaan ja edellytämme sitä myös yritykseemme kohdistuvassa viestinnässä.Neobitin ylläpito pidättää kaikki oikeudet toistaiseksi katkaista tai sulkea asiakkaan palvelusopimukset ja toiminnan käytön ilman eri varoitusta mikäli sen hetkisen tiedon mukaan voidaan olettaa käyttäjän rikkoneen palvelusopimusta tai käyttäjän sovellukset aiheuttavat tilanteen joka kuormittaa jaettujen palvelujen muita käyttäjiä tai muulla tavoin hankaloittaa Neobitin käyttämän verkon / yhdysliikenteen toimintaa.

4. Asiakkaan vastuu

Asiakas lupautuu huolellisesti säilyttämään Neobitin luovuttamia salasanatietoja. Molempien sopimusosapuolien välisessä tietoliikenteessä sekä tiedon varastoinnissa sovelletaan henkilötietolakia (523/99).

Asiakas käyttää internet-tietoverkkoa omalla vastuullaan.

Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia sekä verkkotietoja myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä.

Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä. Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja *uusimisesta viime kädessä itse (*koskee myös palvelintilan uusintaa )
Asiakas vastaa omien palvelujensa tietosisällöstä sekä niiden varmuus-kopioinnista ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia.
Asiakas vastaa oman laitteistonsa kunnosta sekä huollosta kaikissa laiteylläpito sopimuksissa.

5. Palvelumaksut

Neobitillä on tarvittaessa oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Webhotellipalveluiden laskutus alkaa tilauksen vastaanottohetkellä. Asiakas maksaa palvelumaksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakso on aina 12kk, ellei toisin sovita.
Palvelu avataan mahdollisimman nopeasti asiakkaalle tilauksen saavuttua, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden kuluessa tilauksesta.
Asiakas on vastuussa omien yhteystietojen toimivuudesta, Neobitti Oy:llä on oikeus sulkea palvelut sekä päättää verkkotunnuksen rekisteröinti mikäli palvelumaksu on suorittamatta yhteystietojen puutteellisuudesta tai toimivuudesta johtuen.
Mikäli asiakas ei maksa palvelumaksua, on Neobitillä oikeus sulkea tai poistaa asiakkaan palvelut ilman erillistä ilmoitusta.
Palvelujen hinnanmuutokset astuvat voimaan heti tai ilmoitettuna ajankohtana ja uusia hintoja käytetään asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa.
Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Neobitin web-sivulla, (osoitteessa http://www.neobitti.fi) tai kohdistetuin tiedottein. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu edellä mainituin ehdoin.
Neobitti Oy.lla on oikeus määrittää ja tarvittaessa muuttaa palvelujen laskutustavat ilman eri ilmoitusta.


6. Voimassaolo

Verkkotunnus ja webhotellipalveluissa sekä sertifikaateissa sopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan.

Virtuaalipalvelin -ja palvelinasiakkailla sopimusten voimassaolo sidotaan käytössä olevaan laskutuskauteen tai siitä on sovittu erillisellä sopimuksella. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan sopimuksen irtisanomisesta vähintään 14vrk ennen uuden laskutusjakson alkamista. Jos ilmoitusta ei tule, niin palveluntarjoajalla (Neobitti) on oikeus periä seuraavan tilauskauden palvelumaksu sekä mahdolliset verkkotunnus jatkorekisteröinneistä aiheutuneet kulut.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli he eivät noudata sopimusta tai sen ehtoja. Ylläpito ja vastuu palvelujen toimivuudesta raukeavat myös silloin jos siihen rinnastetut palvelut siirretään kolmannelle osapuolelle mm. mahdollisen verkkotunnussiirron tai verkkotunnusten ohjauksien yhteydessä.

7. Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä palvelusopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Neobitti Oy:n lupaa.

8. Erimielisyydet

Kaikki sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään sovittelemaan, mutta viimekädessä käsitellään Joensuun käräjäoikeudessa.
Tämä käyttöehtosopimus korvaa aiemmat käyttöehdot (2003) http://www.neobitti.fi/2003.html

Neobitti Oy
PL 115
80101 Joensuu

Rekisteriseloste www.neobitti.fi/rek.pdf